מוצרים וספקים

חברת דירנית מכונות וכלים בע''מ, חרטה על דגלה לשווק ספקים וחברות, אותן היא מייצגת באופן בלעדי בישראל.

להלן רשימת החברות:

Doosan

Doosan
[מידע נוסף]
Hardinge-Bridgeport

Hardinge-Bridgeport

[מידע נוסף]